Bollkastarlogg sammanfattning/avslutning

 

Råttfällekonstruktionen

”Ratattack”

bollkastare musfälla, äggkartong

Råttfällekonstruktionen är byggd för att skjuta bollen i en kontrollerad bana och sedan landa i papperskorgen. För att bollen verkligen ska åka lika dant vid varje avfyrning, så har vissa justeringar gjorts under arbetsprocessen. Det som tidigare var blompinnar fastsatta i musfällan, har bytts ut mot två par av smalare pinnar för att öka stabiliteten och inte vara lika tunga. Musfällan har bytts ut mot en råttfälla för mer kraft, och ”kammaren” (bollhållaren/äggkartongbiten) har justerats utefter det. Genom att testa oss fram, så borde nu kammaren sitta perfekt.

För att snygga till projektet så är tanken att den ska sprayas i guldfärg också.

 

Armborstkonstruktionen

”The Terminator”

Denna idé har utvecklats från att vara en armborstliknande konstruktion utav en hushållspappersrulle med ett gummiband som kraft, till att vara en träkloss med en fjäder.

bollkastare 16

Vi tyckte att den var instabil och lite svår att sikta med, därför byttes hushållspappersrullen ut mot träblocket med ett borrat hål i istället. Då utvecklades ännu fler idéer. För att få det enklare att bygga och få mer kraft i avfyrningen så kom vi på att man kan bygga en fjäder som skjuter iväg bollen. Tack vare att bollen skjuts med en sådan kraft, så är den då mer träffsäker eftersom att den får svårare att vrida sig i luften. Dock så var vi tvungna att skapa en fjäder själva, vilket såklart kräver mer tid och inte är lika hållbart.

 

Övriga konstruktioner har lagts ned p.g.a. antingen tidsbrist eller problem i arbetsprocess eller resultat.

Ännu har vi inte tagit ett beslut om vilken konstruktion som ska få följa med oss till Växsjö, det kommer tas dagen innan tävlingsdagen, för att vi ska göra så många tester och vara så säkra som möjligt på vilken som verkligen är bäst.

Annonser

Kodningslogg 2018-03-19 och framåt

Hela vårt alfabet var klart och nu gällde det bara att lära sig allt utantill. Vi bestämde två personer som skulle hålla flaggorna och gestikulera, och två stycken som skulle läsa av gesterna, men vi alla tränade och om någon skulle vara frånvarande på tävlingsdagen så kommer vem som helst kunna ta över.

För att kunna skapa meningar så behövde vi också tecken för att skilja orden från varandra, mellanrum. Vi bestämde att det skulle vara en gest som innehöll en rörelse för att lättare skilja det från de andra bokstäverna, här kan ni se hur den ser ut:

https://youtu.be/qLqrMTuD8vk

För att kunna plugga in alfabetet och lära sig flera bokstäver och ord i följd, så tog vi en bok och plockade ut ord och meningar ur boken som vi turades om att gestikulera och läsa av. Vi tänkte att man skulle snabbare lära sig ifall man fick göra båda. Vi frågade också runt flera olika personer om att anteckna ner några ord eller meningar.

 

Medans vi pluggade så började också Tilda att renskriva våra skisser på alfabetet och ritade flaggorna i färg, för att förenkla pluggtekniken ännu mer:

tiellda

alfabet1alfabet2

 

Resterande lektioner så pluggade vi tills vi kände att allt satt utantill – vi kunde ganska snart ha tid för att hjälpa resterande av klassen för att komma framåt i bollkastnings-uppgiften. Vi repeterade gesterna regelbundet för att inte glömma bort någonting.

itsabel und nidaok

Bollkastarlogg 2018-03-22

 

 

Vi har återigen tre olika idéer, de två tidigare; ”Armborstet”, ”katapulten” och en ny ”Toarullinator 2.0” vilket är en vidare utveckling på prototypen av armborstmekaniken från förra lektionen. ”Ratattack” (katapulten) utvecklas mer och mer, råttfällan har blivit fastskruvad i träblocket och två pinnar har silvertejpats fast med ett äggkartongsfack som hävarm som kommer att skjuta iväg bollen. De har monterat fast en pinne som stoppar hävarmen så att bollen ska färdas i en jämn bana. ”The Terminator” (armborstet) har stått i princip stilla under lektionen, det har diskuterats om man ska använda ett plaströr eller toarullar till konstruktionen. ”Toarullinator” är den senaste idén som är en enkel men fungerade konstruktion med dålig precision i nuläget men bra kraft. För tillfället är det en bollkastare som inte får användas eftersom den inte står själv utan hålls och skjuts för hand.

bollkastare 16

Skiss för armborstet på ”The Terminator”

bollkastare 18

Toarullar eller plaströr?

bollkastare 19

”Toarullinator 2.0”

”Ratattack”

Bollkastarlogg 2018-03-21

Vi har nu börjat bygga prototyper och har även skrotat idén med cykelpumpen och röret eftersom efter kontakt med kontaktpersonen Ulrika Berg, så fick vi reda på att det var en otillåten idé. Det som gjorde den otillåten var att bollkastaren hade en arm som rörde sig utanför den tillåtna ytan. Råttfällegrupppen har införskaffat en starkare råttfälla till ”katapulten” och börjat konstruera avfyrningsmekanismen. Armborstgruppen har börjat skissa på ”armborstet” och fått tag på ett notställ som ska användas för att höja upp ”armborstet” så att det kan skjuta ner i papperskorgen. Armborstgruppen har även börjat testa gummibanden genom att bygga en enkel prototyp med ett gummiband, ett ”äggkartongsfack” och en liten träpinne som sedan skjuts för hand. Denna prototyp är endast till för att testa gummibandets styrka och om mekaniken kommer funka.

Råttfällekatapulten

bollkastare 2bollkastarebollkastare 12Bollkastare 11

”The Terminator” (Armborstet)

Kodningslogg 2018-03-14

Efter att ha blivit klara med alla gester för vokalerna så gick vi över till konsonanterna. Dessa är fler och lite svårare att utforma, därför tilldelade vi bokstäverna ”PQRWZ” gester där alla fyra flaggor (och båda personerna) behövs. Vi har under arbetsgången antecknat ned gesterna med streckgubbar, och vårt fulla alfabet såg tillslut ut såhär på pappret:

åh

Kodningslogg 2018-03-12

Efter att vi samlats och noggrant läst igenom uppgiften så började vi överväga vilka alternativ vi hade. Efter diskussion och funderingar om bl.a. pekande mot olika vinklar så kom vi fram till att det smidigaste alternativet skulle bli att återskapa vårt alfabet med gester så lika bokstävernas uppbyggnad som möjligt.

Vi tänkte återigen igenom vilka friheter vi fått i uppgiften, och kom fram till att det vi kunde utveckla mot enkelhetens riktning var att på något sätt dela upp alfabetets konsonanter och vokaler. En av personerna kommer hålla båda gula flaggorna och gestikulera alla vokaler, och den andra kommer hålla de röda flaggorna och stå för konsonanterna för att man enklare ska förknippa de olika gesterna med rätt bokstav.

Vi började med vokalerna. Vi bestämde gesten för ”A” anpassad för att man ska kunna utveckla den till ett Å och Ä senare. Sedan fortsatte vi bara igenom vokalerna med gester som liknar dem i versal.