Kodningslogg 2018-03-19 och framåt

Hela vårt alfabet var klart och nu gällde det bara att lära sig allt utantill. Vi bestämde två personer som skulle hålla flaggorna och gestikulera, och två stycken som skulle läsa av gesterna, men vi alla tränade och om någon skulle vara frånvarande på tävlingsdagen så kommer vem som helst kunna ta över.

För att kunna skapa meningar så behövde vi också tecken för att skilja orden från varandra, mellanrum. Vi bestämde att det skulle vara en gest som innehöll en rörelse för att lättare skilja det från de andra bokstäverna, här kan ni se hur den ser ut:

https://youtu.be/qLqrMTuD8vk

För att kunna plugga in alfabetet och lära sig flera bokstäver och ord i följd, så tog vi en bok och plockade ut ord och meningar ur boken som vi turades om att gestikulera och läsa av. Vi tänkte att man skulle snabbare lära sig ifall man fick göra båda. Vi frågade också runt flera olika personer om att anteckna ner några ord eller meningar.

 

Medans vi pluggade så började också Tilda att renskriva våra skisser på alfabetet och ritade flaggorna i färg, för att förenkla pluggtekniken ännu mer:

tiellda

alfabet1alfabet2

 

Resterande lektioner så pluggade vi tills vi kände att allt satt utantill – vi kunde ganska snart ha tid för att hjälpa resterande av klassen för att komma framåt i bollkastnings-uppgiften. Vi repeterade gesterna regelbundet för att inte glömma bort någonting.

itsabel und nidaok

Annonser

Kodningslogg 2018-03-14

Efter att ha blivit klara med alla gester för vokalerna så gick vi över till konsonanterna. Dessa är fler och lite svårare att utforma, därför tilldelade vi bokstäverna ”PQRWZ” gester där alla fyra flaggor (och båda personerna) behövs. Vi har under arbetsgången antecknat ned gesterna med streckgubbar, och vårt fulla alfabet såg tillslut ut såhär på pappret:

åh

Kodningslogg 2018-03-12

Efter att vi samlats och noggrant läst igenom uppgiften så började vi överväga vilka alternativ vi hade. Efter diskussion och funderingar om bl.a. pekande mot olika vinklar så kom vi fram till att det smidigaste alternativet skulle bli att återskapa vårt alfabet med gester så lika bokstävernas uppbyggnad som möjligt.

Vi tänkte återigen igenom vilka friheter vi fått i uppgiften, och kom fram till att det vi kunde utveckla mot enkelhetens riktning var att på något sätt dela upp alfabetets konsonanter och vokaler. En av personerna kommer hålla båda gula flaggorna och gestikulera alla vokaler, och den andra kommer hålla de röda flaggorna och stå för konsonanterna för att man enklare ska förknippa de olika gesterna med rätt bokstav.

Vi började med vokalerna. Vi bestämde gesten för ”A” anpassad för att man ska kunna utveckla den till ett Å och Ä senare. Sedan fortsatte vi bara igenom vokalerna med gester som liknar dem i versal.